Od nového roka (2017) sa zavádza daň z dividend, do ktorej spadá aj daň z likvidačného zostatku (7%). Zároveň sa tento rok (2016) už neaplikuje zdravotný odvod z likvidačného zostatku vo výške 14%.  Využite „dieru“ v zákone a vstúpte so svojou eseročkou do likvidácie do konca roka 2016 – nebudete platiť ani jedno ani druhé.

Aby ste mohli prijímať 2% z dane z príjmu už v budúcom roku (2017), musíte mať občianske združenie založené (zaregistrované na Ministerstve vnútra SR) v predchádzajúcom kalendárnom roku (2015) a takéto združenie potom ešte tento rok, do 15. decembra (2016), zaregistrovať u notára ako príjemcu 2% z dane. Čas sa kráti. Pripravte si minimálne 60 eur a navštíviť budete musieť minimálne tri inštitúcie: banku, Sociálnu poisťovňu a notára.