5 najčastejších chýb pri zakladaní s. r. o.

Tím portálu Firmáreň

Ak chcete zakladať eseročku, čaká vás dávka byrokracie. Úrady vás pošlú domov, keď nesplníte to, čo hovoria zákony, aj keby to bola len drobnosť. Tým sa založenie vašej spoločnosti môže pekne natiahnuť aj o niekoľko týždňov. Ak si na túto prekážkovú dráhu trúfate sami, tak vám práve týchto päť najčastejších chýb podnikateľov môže „zachrániť kožu”.

1. Neuvážený výber obchodného mena

V prvom rade si musíte určiť obchodné meno. Základom je vybrať si také, ktoré ešte v obchodnom registri neexistuje. Avšak často sa domnievame, že keď zmeníme časť zaregistrovaného mena, tak to nové už môžeme používať a je to v poriadku. Štandardne vám súd zamietne obchodné meno v dvoch situáciách:

  • Zmeníte iba jeho právnu formu.

Príklad: V registri nájdete názov Firmáreň.sk, s. r. o. a vy si dáte meno Firmáreň spol., s. r. o.

  • Na odlíšenie využijete bodku, pomlčku, medzeru, lomka (/) alebo hashtag. Tie sa však ako rozlišovacie znaky zvyčajne neakceptujú.

Príklad: Ak si chcete dať meno Firmáreň sk (teda bez bodky), súd vám to môže zamietnuť. Všetko však záleží od konkrétneho súdu.

2. Chyby v dokumentoch

Keď si eseročku zakladáte sami, najdôležitejšie dokumenty musíte mať overené notárom alebo na matrike. Súd odmietne vašu registráciu, ak nebudete mať všetky podpisy na spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine úradne overené.

Druhou chybou je, keď máte na zakladateľskej zmluve alebo spoločenskej listine dátum napríklad 21. mája a na ostatných dokumentoch bude figurovať skorší dátum. Platí, že firma je založená dňom podpisu zakladajúcej zmluvy, a preto ostatné papiere môžu byť podpísané iba v rovnaký deň alebo neskôr. Nie však ani o deň skôr.

Aj keď zákon umožňuje v roku 2016 fyzicky nevkladať do banky základné imanie, v zakladajúcich listinách musí byť uvedené. Ako výška základného imania a rozsah jeho splatenia, tak aj výška vkladov a rozsah ich splatenia. Ak ide o jednoosobovú s. r. o., všetky musia byť 5000 eur. Pri viacosobových môže byť kombinácii viac.

3. Problémy s predmetmi podnikania

Jedným z krokov pri založení spoločnosti s ručeným obmedzeným je, samozrejme, aj cesta na živnostenský úrad. Aj pri s. r. o. musíte získať živnostenské oprávnenie. Problémom je, keď uvediete predmety podnikania nezlučiteľné s eseročkou. Ak by ste v ohlásení uviedli ako predmet napr. ambulanciu, prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony či taxislužbu, musíte sa na živnostenský úrad vrátiť ešte raz a podanie opraviť, lebo pri týchto činnostiach nejde o živnosť.

4. Nepredloženie všetkých listín na súd

Zakladanie s. r. o. je skutočne sprevádzané množstvom papierov. Okrem spoločenskej zmluvy potrebujete mať aj napríklad Vyhlásenie správcu vkladu alebo Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla s. r. o. Ak tieto listiny nepredložíte, zápis spoločnosti sa opäť posunie.

5. Dlh spoločníka na daňovom úrade

Nielen čistý register trestov, ale ani žiadne podlžnosti na daňovom úrade. No nestačí, ak to splníte iba vy ako jeden zo spoločníkov, ale táto podmienka platí pre všetkých spoločníkov rovnako. Zaujímavé však je, že dlhy na odvodoch založeniu spoločnosti neprekážajú.

Ušetrite si desiatky nabehaných kilometrov

Založenie eseročky pre tento rok je výhodné. Avšak obnáša naozaj veľa papierovačiek a obehania štátnych inštitúcií. Výhodné je, ak toto všetko prenecháte firme, ktorá s tým má mnoho skúseností.

Portál Firmáreň.sk bez problémov zabezpečí založenie vašej s. r. o online teraz s 20 % zľavou. Navyše, vôbec nemusíte mať vybavený ZEP (zaručený elektronický podpis) ani eID (občiansky preukaz s čipom). Pozrite si, postup ako založiť s. r. o. a buďte bohatší o kopu času, ktorý môžete venovať svojmu podnikaniu.

Založiť S. R. 0.

Tím portálu Firmáreň.sk

Súvisiace články

5. jan, 2019

Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.