Čo musím urobiť po založení živnosti

po založení živnosti
Tím portálu Firmáreň

Poradíme vám, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

1. OTVORENIE BANKOVÉHO ÚČTU

Bankový účet nie je povinný, ale ak účet otvárate, je potrebné to spraviť ako prvé po založení živnosti. Číslo bankového účtu oznámte na daňový úrad elektronicky cez portál finančnej správy. Ak podnikáte ako živnostník, na podnikanie môžete používať aj svoj osobný účet a nemusíte si kvôli tomu zriaďovať ďalší podnikateľský účet. Ak však chcete mať v účtovníctve prehľad, zriadenie osobitného podnikateľského účtu odporúčajú najmä účtovníci.

2. REGISTRÁCIA FIRMY NA DAŇOVOM ÚRADE

Ak ste si založili živnosť online cez portál firmaren.sk alebo aj osobne na živnostenskom úrade, už nemusíte chodiť na daňový úrad a registrovať sa pre daň z príjmu fyzických osôb. Živnostenský úrad registráciu pre daň z príjmu fyzických osôb robí za živnostníkov automaticky. Daňový úrad vám potom do 30 dní zašle poštou osvedčenie o registrácii (tzv. kartička DIČ).

3. PROGRAM NA VYSTAVOVANIE FAKTÚR

Po založení živnosti každý potrebuje rýchlo vystavovať faktúry a zarábať. Pri vystavovaní faktúry môžete použiť akýkoľvek program, či už textový, tabuľkový alebo program určený priamo na vystavovanie faktúr online či offline. Najradšej odporúčame tie fakturačné programy, ktoré sú overené a ponúkajú možnosť bezplatného vyskúšania. Pre klientov Firmárne sme so Superfaktúrou dohodli špeciálne podmienky, a to bezplatné získanie programu až na 90 dní! Nezabudnite na riadne číslovanie faktúr v chronologickom rade a na náležitosti faktúry. Prečítajte si viac ako správne vystavovať faktúry.

4. REGISTRÁCIA V ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Pri založení živnosti má každý podnikateľ voči zdravotnej poisťovni tieto povinnosti:

a) Oznámenie o vzniku platiteľa zdravotného poistenia (oznámenie o založení živnosti) – do 8 dní od vzniku živnostenského oprávnenia
Ak si podnikateľ založil živnosť online cez portál firmaren.sk a požiadal o oznámenie vzniku platiteľa prostredníctvom tohto portálu, už nemusí oznamovať vznik platiteľa zdravotnej poisťovni, pretože túto povinnosť zabezpečil za podnikateľa portál firmaren.sk. Živnostník, ktorý si zakladá živnosť klasicky, návštevou živnostenského úradu, môže splniť túto povinnosť už na živnostenskom úrade.

b) Zaslanie výkazu výšky preddavkov na zdravotné poistné (koľko bude podnikateľ mesačne platiť)
Toto už nemusíte robiť. Do ôsmich (8) dní po vzniku živnostenského oprávnenia bolo potrebné doručiť poštou alebo osobne na príslušnú zdravotnú poisťovňu tzv. výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (SZČO). Od roku 2017 to robí živnostenský úrad automaticky za vás.

Pozrite si, aké odvody budete platiť v tomto roku.

Podnikateľ si môže zvoliť aj vyššie preddavky, ak očakáva vysoké príjmy. V prípade, ak je podnikateľ popri vzniku živnosti súčasne aj v pracovnom pomere alebo je študent a za predchádzajúci kalendárny rok mu nebolo vykonané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, môžet uviezť vo výkaze výšku preddavku 0,- eur (zákon č. 580/2014, § 13 a 16). Odporúčame kontaktovať priamo zdravotnú poisťovňu osobne alebo telefonicky.

c) Platenie mesačných preddavkov do zdravotnej poisťovne
Preddavky sú splatné vždy do ôsmeho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa poistné platí (napríklad za mesiac január 2018 sa platí do 8. februára 2018).

d) Registrácia do sociálnej poisťovne
Bezprostredne po založení živnosti nemá podnikateľ povinnosť registrácie na sociálnej poisťovne (nie je povinne nemocensky a dôchodkovo poistený).
Dobrovoľne sa však prihlásiť môže. Povinnosť vzniká vtedy, ak živnostník, ktorý podľa daňového priznania za rok 2017 dosiahol príjem z podnikania vyšší ako 5 472 €. Ak živnostník začal podnikať až v roku 2018, prvý krát by mohol mať túto povinnosť až od 1.7.2019, ak podľa daňového priznania za rok 2018 dosiahol príjem z podnikania vyšší ako 5 472 €. Viac o odvodoch si prečítajte v aktuálnom článku.

5. ZABEZPEČENIE PEČIATKY

Zákon neprikazuje podnikateľom používať v obchodnom a úradnom styku pečiatku. Používanie pečiatky je však u nás veľmi rozšírené a niektoré úrady ju napriek tomu zvyknú vyžadovať. Pečiatka je však prospešná pri označovaní firmy a uvádzaní firemných údajov na listinách.

6. REGISTRÁCIA DPH PO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

Daňový subjekt sa osobitne registruje k dani z pridanej hodnoty dobrovoľne alebo povinne. Bezprostredne po založení živnosti je pravdepodobná dobrovoľná registrácia na DPH. Bližšie informácie nájdete v ďalších našich článkoch.

 

7. ZABEZPEČENIE SPRACOVANIA ÚČTOVNÍCTVA

Podnikateľ sa môže rozhodnúť či si bude viesť účtovníctvo sám, alebo tým niekoho poverí (účtovníka, účtovnícku firmu). Podľa zákona sa však týmto nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostavenia a predloženia účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva.
Od januára 2014 sa živnostníci môžu rozhodnúť ako budú účtovať reálne náklady (bločky, faktúry a pod.). Okrem klasického účtovníctva si už môžu zvoliť aj jeho jednoduchšiu formu – daňovú evidenciu. Doteraz ju mohli používať len tí podnikatelia, ktorí nemali zamestnancov a príjem mali nižší ako 170-tisíc eur. Pri daňovej evidencii netreba robiť napríklad účtovné závierky, inventarizáciu majetku a zásob atď.

8. OZNAČENIE MIESTA PODNIKANIA FIRMY

Miesto podnikania firmy musí byť označené obchodným menom (stačí na schránke). Podnikateľ je tiež povinný označiť prevádzkareň najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti.

 

 

Článok spracoval: Tím portálu firmáreň.sk

Súvisiace články

8. feb, 2018

Odvody živnostníka sa menia. Toto sú najdôležitejšie čísla pre rok 2018

Odvody živnostníka do sociálnej poisťovne sa v roku 2018 zvyšujú na 151,16 eura a minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie stúpli na 63,84 eura. Naopak, paušálne výdavky sa stali výhodnejšími. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla, ktoré platia v roku 2018.

12. mar, 2018

Ako správne vystaviť faktúru - To najdôležitejšie o faktúrach

Vedeli ste, že povinnosť vystaviť faktúru má iba platiteľ DPH? Každý podnikateľ však musí viesť predpísanú účtovnú evidenciu. U platiteľov DPH je faktúra povinná a u neplatiteľov DPH síce povinná nie je, ale aj im výborne poslúži ako účtovný doklad, ktorý už povinný je. Pozrite sa, ako správne vystavovať faktúry.

13. feb, 2018

Novinky pre podnikanie v roku 2018. Opäť vyššie náklady pre firmy

On januára 2018 nadobudlo účinnosť viacero legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľov. Povinná elektronická komunikácia, zvýšenie odvodov ale aj priaznivejšie podmienky pre vznik nelegálnej práce. Toto je top 10 najdôležitejších noviniek.

9. dec, 2013

Rozšírenie predmetu podnikania - poľnohospodárstvo a lesníctvo nie je živnosťou

Ako si rozšíriť predmet podnikania a do obchodného registra zapísať poľnohospodársku prvovýrobu? Žiadne povolenie sa nevyžaduje – stačí ho uviesť v zakladateľskom dokumente a v návrhu na zápis do obchodného registra.