Občianske združenie a jeho registrácia na 2%. Zozbierali sme najdôležitejšie otázky a tu sú odpovede

Občianske združenie dane
Tím portálu Firmáreň

Zozbierali sme najdôležitejšie otázky k registrácii občianskeho združenia k 2 % z daní. Tu sú fundované odpovede.

TOP 3 otázky:

1. Mám občianske združenie založené tento rok. Môžem už budúci rok zbierať 2%?

Ešte nie. Podmienkou, aby ste mohli žiadať 2% už budúci rok, je registrácia združenia pre 2% ešte tento rok. Táto registrácia je však možná až v nasledovný kalendárny rok po roku, v ktorom bolo združenie založené – teda vo vašom prípade tento rok ešte nie je možná, lebo vaše združenie možno registrovať pre 2% až budúci rok (2020). A až nasledujúci rok (2021) môžete prijímať 2%.

Zjednodušene:

 • Najprv musí byť združenie založené – registrácia na ministerstve (hoci aj posledný deň v roku – napríklad 31.12.2019).
 • Nasledujúci kalendárny rok môže byť združenie zaregistrované pre prijímanie 2% z dane (od septembra do decembra – napríklad 15.12.2020).
 • A až v ten ďalší kalendárny rok môže združenie prijímať 2% za predchádzajúci rok (od marca do septembra – napríklad 31.3.2021).

2. Mám OZ založené minulý rok (2018). Môžem už tento alebo budúci rok zbierať 2%?

Tento rok ešte nie. Budúci rok áno, pokiaľ si združenie do 15.12.2019 stihntete u notára zaregistrovať ako príjemcu pre 2% z dane. Pozrite si, čo všetko na takúto registráciu potrebujete.

Zjednodušene:
V budúcom roku (2020) môžu prijímať 2% tie neziskovky, ktoré

 • boli založené minulý rok alebo skôr (2018 a skôr) a ktoré
 • budú zaregistrované pre 2% u notára tento rok (2019).

3. Nemám ešte založené občianske združenie a chcem prijímať 2% z dane čo najskôr.

Ako sme uviedli vyššie, ak si neziskovku založíte do konca tohto roka (2019), budúci rok sa môžete registrovať u notára a až v ten nasledujúci rok môžete prijímať 2% z daní. Ak si však založiť občianske združenie nestihnete do konca tohto roka, všetko sa posúva o ďalší rok a vy môžete reálne dostať prvý krát 2% až v roku 2023.

 

Založiť občianske združenie

 

Ak však chcete prijímať 2% už v nasledujúci rok (2020) a vy neziskovku ešte nemáte založenú, nič nemusí byť stratené. Jednoducho si môžete kúpiť občianske združenie založené vopred (v roku 2018), ktoré si vy tohto roku (2019) môžete zaregistrovať na prijímanie 2% z dane. Vo Firmárni sme mysleli aj na takéto prípady a niekoľko združení sme takto „papierovo“ pre vás pripravili. Pokojne nás kontaktujte a zistite, či nám ešte nejaké „na sklade“ zostali.

Zhrnieme…

1. Kedy môžem žiadať 2% z dane pre svoje OZ?

Ak si občianske združenie, ktoré už existuje, zaregistrujeme pre prijímanie 2% z dane u notára ešte tento rok (2019), žiadať o 2% môžeme už v marci resp. v apríli budúceho roka (2020).

2. Do kedy musím združenie zaregistrovať pre prijímanie 2%?

Ak chceme žiadať 2% v marci resp. v apríli budúceho roka (2020), musíme stihnúť združenie, ktoré vziklo ešte minulý rok (2018), zaregistrovať u notára na 2% najneskôr do 15. decembra tohto roka (2019).

3. Kde mám registrovať občianske združenie pre 2%?

Registráciu vykonáva ktorýkoľvek notár na Slovensku. Pozor, nejde o bežný notársky úkon a keďže si vyžaduje určitý čas na realizáciu, je zvyčajne potrebné dohodnúť si u notára termín vopred. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu, aby mal notár pre vás ešte voľno.

4. Ako mám vybaviť registráciu občianskeho združenia pre 2%?

Tu je kompletný postup ako vybaviť registráciu pre 2%. Nie je zložitý, avšak chce to pevné nervy a nejaký ten čas.

5. Ktoré občianske združenie sa môžu registrovať pre 2% ešte tento rok (2019)?

Notár zaregistruje iba také občianske združenie, ktoré bolo Ministerstvom vnútra SR zaregistrované ešte v minulom roku (2018) alebo skôr. Teda občianske združenia, ktoré boli založené až v tomto roku (2019), nemožno registrovať pre 2% do 15.12.2019, ale až budúci rok od septembra do 15.12.2020.

Občianske združenia musia mať v stanovách niektoré z týchto cieľov (§ 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov vymenúva, na aké účely je možné 2% použiť):

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

6. Aký je rozdiel medzi registráciou občianskeho združenia a registráciou OZ pre 2%?

Registráciu občianskeho združenia – založenie – vykonáva Ministerstvo vnútra SR a znamená právny vznik zduženia, teda začiatok jeho existencie. Registráciu občianskeho združenia pre 2% vykonáva notár v nasledujúci kalendárny rok po založení združenia a znamená, že už existujúce občianske združenie (založené ešte v predchádzajúci rok) je zapísané do zoznamu subjektov, ktoré sú oprávnené žiadať v nasledujúci rok 2% z dane.

Teda najprv musí byť združenie zaregistrované na ministerstve a až v nasledujúcom roku sa môže registrovať pre 2% u notára.

7. Čo sú vlastne tie 2% z dane?

Ktokoľvek (občan, firma) môže v daňovom priznaní alebo v špeciálnom vyhlásení uviesť registrovanú neziskovku, ktorej chce venovať 2% zo svojej dane za predchádzajúci rok, ktorú štátu zaplatil, minimálne 3 eurá. Daňový úrad potom túto sumu pošle priamo na účet takto označenej neziskovky.

8. Čo ak nestihnem registráciu občianskeho združenia do 15. decembra?

Nemusí byť všetko stratené. Táto situácia sa opakuje každý rok a vždy sa nájde rad ľudí, ktorí proces registrácie jednoducho nestihli. Práve pre nich Firmáreň každý rok vopred pripraví a zaregistruje pre 2% niekoľko hotových občianskych združení. Pokojne nás kontaktujte, radi vám poskytneme viac informácií. Ďalšou možnosťou je počkať ešte jeden rok. Registrácia pre 2% prebieha vždy už od septembra.

Ak však svoju neziskovku ešte nemáte ani založenú, poponáhľajte sa založiť si občianske združenie ešte do konca tohto roka. Inak stratíte až dva ďalšie roky.

Založiť občianske združenie

Aktualizované: 3.3.2019

Tím portálu Firmáreň

Jedna odpoveď na “Občianske združenie a jeho registrácia na 2%. Zozbierali sme najdôležitejšie otázky a tu sú odpovede”

Súvisiace články

3. dec, 2016

Občianske združenie si zaregistrujete pre 2% už len do 15. decembra!

Aby ste mohli prijímať 2% z dane z príjmu už v budúcom roku (2017), musíte mať občianske združenie založené (zaregistrované na Ministerstve vnútra SR) v predchádzajúcom kalendárnom roku (2015) a takéto združenie potom ešte tento rok, do 15. decembra (2016), zaregistrovať u notára ako príjemcu 2% z dane. Čas sa kráti. Pripravte si minimálne 60 eur a navštíviť budete musieť minimálne tri inštitúcie: banku, Sociálnu poisťovňu a notára.

18. okt, 2015

Chcete občianske združenie a prijímať 2%? Založte si ho do konca roka!

Občianske združenie naberá na popularite. Hodí sa na presadzovanie svojich myšlienok ako aj na podporu zmysluplných spoločných záujmov a cieľov. Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Na toto všetko môžete využiť občianske združenie. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Veľkou výhodou je aj to, že združenia môžu prijímať 2% z dane a na rozdiel od eseročiek nemajú povinnosť platiť daňovú licenciu. Prečítajte si, ako si založiť občianske združenie ešte tento rok.